วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การสร้างฟอร์มฐานข้อมูลออนไล์น ด้วย Google Form Online

การสร้างฟอร์มฐานข้อมูลออนไลน์(Google Form Online)

สวัสดีครับ
    เมื่อเราออกแบบฐานข้อมูลด้วยมือ หรือด้วยกระดาษเรียบร้อยแล้ว เราอาจจะเก็บด้วยมือ หรือด้วยกระดาษ แล้วนำมาบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในหัวข้อนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Google Apps For Education โดยการสร้างฟอร์มในการเก็บข้อมูลออนไลน์ แล้วระบบจะเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบตาราง Excel  เมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จระบบจะสามารถสรุปรายงาน และวิเคราะห์ระบบได้อัตโนมัติ ครับ

เริ่มขั้นตอนดังต่อไปนี้เลย นะครับ


1.ผู้ใช้ต้องเข้าใ้ช้งานระบบ ด้วยอีเมล์ของ Gmail.com
2.เมื่อป้อน ข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม [ ลงชื่อเข้าใช้งาน ]


3.เมื่อเราเข้าระบบ เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ปุ่ม [ แอป 
4.เลือก [ โดรฟ์ ] เพื่อเข้าใช้งาน Google Drive5.สร้าง [ โฟลเดอร์ใหม่ ]  เพื่อเป็นจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น


6.ระบุชื่อ โฟลเดอร์ใหม่  หรือสร้างโฟลเดอร์ฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บ (เพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลกระจัดกระจาย)


7.กดปุ่ม สร้าง เพื่อเลือกการสร้างแบบฟอร์ม
8.เลือก [ แบบฟอร์ม ] เพื่อสร้างแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลออนไลน์

9. ให้ ระบุ ชื่อ ฟอร์มการบันทึกฐานข้อมูล...
10.คำถาม คือ ข้อมูล [Filed] ที่ต้องการจะเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล , รหัสประจำตัว , 
11.ข้อความช่วยเหลือ คือ คำอธิบายประกอบการบันทึกข้อมูล
12.ประเภทคำถาม  เช่น ถ้าเป็นที่มีให้เลือก ตั้งเป็น หลายตัวเลือก หรือข้อมูลที่เป็นแบบข้อความ ให้กดเลือก ข้อความ เป็นต้น
13.ให้ระบุ [ / ] คำถามนี้ต้องตอบ หากให้ข้อมูลนั้นจำเป็นต้องตอบทุกคน
14.เมื่อเสร็จ ให้กดปุ่ม  [ เสร็จสิ้น ]

**** หลังจากกดปุ่ม  เสร็จสิ้น แล้วจะได้ตัวอย่าง ตามภาพด้านล่างนี้ ครับ

*** เมื่อต้องการสร้างรายการเก็บข้อมูลต่อ ให้ทำตามภาพด้านล่าง  ***
16.กดปุ่ม  [  เพิ่มรายการ ]
17.เลือก  ประเภทคำถาม 
- ข้อความ คือ เก็บข้อมูลที่ประมาณ 30 ตัวอักษร เช่น ชื่อ, รหัสประจำตัว ,เบอร์โทร,อีเมล์
- ข้อความย่อหน้า คือ เก็บข้อมูลที่มีขนาดเยอะ เป็นย่อหน้า เช่น ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด)
- หลายตัวเลือก คือ เก็บข้อมูลที่มีให้เลือก ตามรายการ เช่น เพศ , กรุ๊ปเลือด , วุฒิเดิม , ประสบการณ์ เป็นต้น
- ช่องทำเครื่องหมาย คือ เก็บข้อมูลที่เลือกได้มากกว่า 1 รายการ เช่น ความสามารถพิเศษ (เล่นกีฬา,เล่นดนตรี)
- เลือกรายการ คือ เลือกรายการที่มีให้เลือก เช่น โรงเรียนเดิม 
- สเกล คือ ใช้เก็บ กรณีเป็นแบบสอบสอบถาม แต่ละระดับ 1-5
- ตาราง คือ ใช้เก็บ กรณีเป็นแบบสอบถามที่ เป็นตารางแต่ละช่อง
- วันที่ คือ ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นวันที่ เช่น วัน-เดือน-ปี เกิด
- เวลา คือ ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรูปแบบเวลา
- ส่วนหัวของส่วน คือ ใช้อธิบายกรณีแบ่งหน้า
- ตัวแบ่งหน้า คือ ใช้แบ่งหน้ากรณี เก็บข้อมูลมาก เกินไป ต้องการแบ่งเป็นสัดส่วน
- รูปภาพ คือ รูปภาพที่ใช้ประกอบในการเก็บฐานข้อมูล ที่ต้องการ Upload
- วีดีโอ คือ วีดีโอที่ใช้ประกอบในการเก็บฐานข้อมูล จาก You tube

*** เมื่อสร้างแบบฟอร์มข้อมุลเรียบร้อย จะได้ตามภาพ
21. แสดงรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลที่ต่างๆ ที่ออกแบบไว้
22. หากต้องการ รัน หรือ ดู รูปแบบการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์  กด [ ดูฟอร์มออนไลน์ ]
23. หากต้องการแก้ไข ข้อมูล
24. หากต้องการ คัดลอก ตัวเก็บข้อมูล
25. หากต้องการ ลบ ตัวเก็บข้อมูลออก


***  หลังจากรัน ดู ฟอร์ม จะได้ตามภาพด้านล่าง 

26. แสดง url หรือ ลิ้งที่ใช้ในการเผยแพร่ แบบฟอร์มออนไลน์
27. แสดงรายการที่ออกแบบการเก็บข้อมูล
28. เมื่อ กรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [ ส่ง ] เพื่อบันทึกข้อมูล

***** เสร็จเรียบร้อย สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ในการเก็บข้อมูลออนไลน์ ครับ ****