วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

การส่งการบ้าน(Assignments) ใน Schooloy

สวัสดีครับ

  กิจกรรมการบ้าน (Assignments) เป็นอีกกิจกรรมการเรียนการสอนบน e-Learning ที่สะดวกทั้งผู้เรียนในการส่งงานและผู้สอนในการตรวจชิ้นงาน แต่ไฟล์ที่ต้องสร้างเป็นในรูปแบบ PDF นะครับ

ขั้นตอนการส่งการบ้าน(Assignments) มีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.schoology.com
2.เลือก Log in (กรณีที่เคยสมัครบทเรียนไว้แล้ว)
*** หากยังไม่สมัครให้เข้าสมัครใหม่ ตามลิ้งนี้ สมัครสมาชิกใหม่
3.ป้อนอีเมล์ ที่สมัครไว้
4.ป้อนรหัสผ่าน ที่สมัครไว้
5.กดปุ่ม Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
6.เลือก Course เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนในระบบไว้ ตามภาพ

7.เลือกการบ้าน (Assignments) ที่ต้องการส่งงาน
8.เลือก เมนูซ้ายมือ :  Submit Assignment
9.เลือก เมนู ไฟล์ ที่ต้องการส่ง (ต้องเป็นไฟล์ pdf )
10.เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการกดปุ่ม Submit  
11.ได้ส่งไฟล์งานตรงเวลา จะแสดงคำว่า On time แต่ถ้าส่งไม่ตรงเวลาขึ้นคำว่า Late..
12.เมื่อเราส่งไฟล์งานเรียบร้อย ระบบจะแสดงปุ่มจาก Submit เป็น Re-Submit  Assignment

**** เรียบร้อยสำหรับการส่งการบ้านผ่านระบบ Schoology ครับ ***

-การสมัครเป็นผู้เรียน  | การสมัครเพิ่มรายวิชาอื่น | -การกู้คืนรหัสผ่าน |-การทำแบบทดสอบ | -การส่งการบ้าน