วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 1/2558 โดยอ.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 1/2558
#แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ
   #ขอยินดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมใหม่ ในปีการศึกษา 1/2558 สำหรับนักศึกษที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ครับ
1.ขอยันยืนขอเข้ากลุ่ม Facebook แต่ละรายวิชา
2.ให้ศึกษาทำความเข้าใจตามมคอ.3 ของรายวิชา
3.แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน-ก่อนเข้าเรียนระบบ e-Learning (ภาคเรียนที่ 1/2558)
ตามลิ้งนี้ครับ  https://goo.gl/5hKhV4

ในแต่ละ Facebook รายวิชา
 
1.รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Section17 (จันทร์เช้า)
ห้องเรียน 37205 เวลา จ(8.00 - 11.20)
Facebook Group รายวิชา : 1/58(17)-นวัตกรรม_จันทร์เช้า
https://www.facebook.com/groups/inno158sect17/

2.รายวิชา  1031101o นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เรียนรวม2 Section19+16(อังคารเช้า-บ่าย)
2.1.Section-19  ห้องเรียน 37205  เวลา อ(8.00 - 11.20)
2.2.Section-16  ห้องเรียน คอม41-1 เวลา อ(11.20 - 15.30)
รวมด้วยกัน Section019 และ  Section-16
Facebook Group รายวิชา : 1/58(19+16)นวัตกรรมฯอังคาร(เช้า-บ่าย)
https://www.facebook.com/groups/inno158sect1916/


3.รายวิชา  1031101o นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เรียนรวม2 Section18+22(ศุกร์เช้า-บ่าย)
3.1.Section-18  ห้องเรียน คอม41-2  เวลา ศ(8.00 - 11.20)
3.2.Section-22  ห้องเรียน คอม41-1 เวลา ศ(15.30 - 18.50)
รวมด้วยกัน Section018 และ  Section-22
Facebook Group รายวิชา : 1/58(18+22)นวัตกรรมฯศุกร์(เช้า-บ่าย)
https://www.facebook.com/groups/inno158sect1822/

4.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา Section03 พฤ(13.50 - 17.10)
ห้องเรียน  ยิมบน2  (โรงยิมพลศึกษาชั้น 2)
Facebook Group รายวิชา : 1/58(03)-เทคโนฯพลศึกษา
https://www.facebook.com/groups/158it4pe/

การเข้า QR-Code ไปที่ Line กดเพิ่มเพื่อน --> คิวอาร์โค้ด
QR code

#‎แนะนำผู้สอน‬
อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก
สังกัดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com , somkiet@srru.ac.th
Tel+Line : 081 879 4742
Facebook :  https://www.facebook.com/somkiet.phet
รายละเอียดตามลิ้งนี้ครับ
http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html