วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การสมัคร Schoology ในบทบาทผู้สอน

สวัสดีครับ
     สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการใช้บทเีรียน e-Learning นั้นเว็บ www.schoology.com ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (LMS) มีทั้งบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน และบทบาทผู้ปกครอง ส่วนองค์ประกอบต่างๆ  ได้แก่ การสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียน การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน การกำหนดตารางเวลาปฏิทินต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องทราบ หรือแม้แต่การทำแบบทดสอบเองก็มีให้ ไม่ว่าจะเป็นทดสอบแบบหลายตัวเลือก แบบเติมคำ แบบเขียนบรรยายก็มีครบ นอกจากนี้ผู้เรียนยังทราบถึงพัฒนาการของตนเองจากระบบ Grade book ที่มีให้ใช้งาน สามารถบันทึกคะแนนและคำแนะนำต่าง ๆ เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือล้นในการทำกิจกรรม เครื่องมือภายในโปรแกรมโดยง่ายดายและรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย คล้าย Social Network ทั่วไป โดยสามารถเข้าไปจัดการกลุ่มเรียนได้ทั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา  มีทั้ง Apps สำหรับ iOS Android

ขั้นตอนการสมัคร มีดังต่อไปนี้
1.เข้าเว็บไซต์ www.schoology.com จากนั้นเลือก  Get Started  ตามภาพด้านล่างนี้2.เลือก Basic คือการสร้างแบบทั่วไปเหมาะสำหรับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมฯ
แล้วเลือก Create a Free Account
3.เมื่อกดสร้างผู้ใช้แล้วจะระบบแจ้งให้เลือก 3 ส่วน คือ
- Instructor คือสมัครสำหรับผู้สอนเท่านั้น ให้กดเลือก [ Instructor ]
- Parent คือสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการติดตามผู้เรียนได้
- Student คือสำหรับผู้เรียน 

4.เมื่อเลือกเป็นผู้สอน Instructor แล้วระบบจะให้เรารายละเอียดของผู้สอน
 1) First Name : คำนำหน้าชื่อ
2) Last Name : ชื่อ-นามสกุล
3) Email : ควรใช้ Gmail หรืออีเมล์ที่ใช้บ่อย 4) Password : กำหนดเอง (ใช้เหมือนอีเมล์ หรือเหมือน Facebook ก็ได้ครับ)
*** ผู้เรียนต้องบันทึกอีเมล์ไว้หากลืมรหัสผ่านระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ทางอีเมล์ ครับ
5) กดปุ่ม [/] Recive.... ด้วยเพื่อยอมรับเงื่อนไขของระบบ
เมื่อป้อนครับ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [ Register ] เพื่อต้องการสมัครเป็นผู้สอนในระบบ
5.เมื่อสร้างผู้สอนออนไลน์เสร็จแล้วระบบจะให้ตั้งค่าพื้นฐานของผู้สอน ตามภาพด้านล่าง

6.เมื่อเข้าสู่ระบบได้ จะมีคำทักทาย ยินดีต้อนรับ
7. Upload a photo คือผู้สอนอัพรูปภาพประจำตัว
8. Edit your profile คือผู้สอนต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว


*** เมื่อปรับแต่งตั้งค่าข้อมูลผู้สอนเรียบร้อยแล้ว เริ่มสร้างรายวิชากันครับ
9.คลิกที่เมนูบาร์  Course เพื่อเลือกรายวิชา
10. Create คือสร้างรายวิชา
11. Join คือเข้าสมัครวิชาที่มีอยู่แล้ว
12. See All คือแสดงรายวิชาที่มีทั้งหมด
*** ให้เลือก Create เพื่อสร้างรายวิชา ตามภาพ

13. Course Name คือชื่อรายวิชาที่ต้องการสอน
14. Section Name คือกลุ่มย่อยที่ใช้สอน
15. Subject Area คือประเภทของรายวิชา
16. Level คือระดับ
17. Create คือกดสร้างรายวิชา ตามภาพด้านล่าง


เมื่อกดสร้างรายวิชาจะแสดงรูปแบบของรายวิชาตามภาพ
18.ชื่อผู้สอน
19.ชื่อรายวิชาที่สร้างใหม่
20.ไทม์ไลน์ของรายวิชา
21. Access Code คือรหัสรายวิชา สำหรับแจ้งให้ผู้เรียนเข้ามาสมัครเรียน
22. Member  คือรายชื่อผู้เรียนที่สมัครเข้ามาในรายวิชา
23. Gradebook คือตารางคะแนนของรายวิชา
24. Course Option คือตั้งค่ารายวิชา
25. Add Materials คือสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
*** เมื่อเริ่มสร้างรายวิชาสิ่งแรกที่ต้องทำคือ สร้าง Folder เป็นการจัดระเบียบของรายวิชาตามสัดส่วนที่เหมาะสมดูง่ายมีลำดับขั้นตอนชัดเจน
26. Add Folder 
คำอธิบายเครื่องมือกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย
  1) Add Assignment คือการบ้าน
  2) Add Test/Quiz คือแบบทดสอบ
  3) Add File/Link/External Tool คือสร้างลิ้งไฟล์ หรือลิ้งอื่นๆ
  4) Add Discussion คือสร้างกระดานข่าว Web board  
  5) Add Page คือหน้าจอของข้อความเนื้อหาทั่วไป
  6) Add Media Album คือการสร้างอัลบั้มรูปภาพ
  7) Add Package คือสร้างไฟล์ที่ในรูปแบบ Zip ไฟล์
  8) Import from Resources คือนำเสนอข้อมูล เช่น คลังข้อสอบ คลังเนื้อหาต่างๆ จากบทเรียนอื่นๆ
27. ไทมไลน์ของรายวิชา


**** เสร็จเรียบร้อยสมัคร Schoology ในบทบาทของผู้สอนออนไลน์  ***