วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 2/2558 โดยอ.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 2/2558
#แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ
   ขอยินดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมใหม่ ในปีการศึกษา 2/2558 สำหรับนักศึกษที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2558 ให้ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ครับ
1.ขอยันยืนขอเข้ากลุ่ม Facebook แต่ละรายวิชา
2.แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อสอบถามวิธีการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ตามลิ้งนี้ครับ  http://goo.gl/forms/Bf8L2DZfKg

Facebook Group รายวิชา

1.วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา Section01 เวลา จ(13.50 - 17.10) 
ชื่อกลุ่ม :   2/58=คอมฯระดับประถมฯ
ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/com2elemntary258/


2.วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา Section01 เวลา อ(8.00 - 11.20)
ชื่อกลุ่ม :   2/58=เทคโนฯสื่อสารปี5
ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/ict5y/


3.วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ Section01 เวลา  อ(11.20 - 14.40)
ชื่อกลุ่ม :   2/58=คอมฯเพื่อการเรียนรู้ปี5
ตามลิ้งนี้  https://www.facebook.com/groups/comlearning5y/#‎แนะนำผู้สอน‬
อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก
สังกัดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com , somkiet@srru.ac.th
Tel+Line : 081 879 4742
Facebook :  https://www.facebook.com/somkiet.phet
รายละเอียดตามลิ้งนี้ครับ
http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html