วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การใช้ Social Network (Facebook Group) เพื่อการเรียนการสอน

สวัสดีครับ
  เมื่อเราพูดถึง Social Network คงจะไม่ใครที่ไม่รู้จัก Facebook เพราะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม และเป็นสังคมเสมือน (บางทีเป็นส่วนของชีวิตไปแล้ว) นอกจากสื่อสังคมออไลน์ใช้เพื่ออัพรูปภาพ ติดตามข่าวสาร และแบ่งปันข้อมูลต่างๆๆ แล้ว Facebook ยังมีเครื่องอีกอย่างคือการสร้างกลุ่มเฉพาะสามาชิก ทั้งแบบเปิด แบบปิด และแบบลับ  ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร รูปภาพ และกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วย

ขั้นตอนการสร้าง Facebook Group มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าสู่เว็บ Facebook  ด้วยอีเมล์ของตนเอง
2.เลือกเมนูชื่อ  กลุ่ม   ตามภาพ

3.กดปุ่ม  สร้างกลุ่ม 
4.ระบุชื่อกลุ่ม ที่ต้องการสร้าง 
5.เลือกสมาชิกในเฟสบุก เพื่อเข้ากลุ่ม
6.ตั้งความเป็นส่วนตัว
   - แบบเปิด คืิอแบบสาธารณะ ทุกคนหรือคนอื่นมองเห็นข้อมูลต่างของกลุ่มได้ และขอเข้ากลุ่มได้
   - แบบปิด คือสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นจะเห็นข้อมมูล และขอเข้ากลุ่มได้
   - แบบลับ คือสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นจะเห็นข้อมมูล แต่ขอเข้ากลุ่มไม่ได้
7.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้กดปุ่ม  สร้าง เพื่อสร้างกลุ่ม Facebook ตามภาพด้านล่างนี้


8.เลือก iCon เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่ม
9.กดปุ่ม  ตกลง เพื่อยืนยันการสร้างกลุ่ม ตามภาพ10.แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มที่สร้าง
11.สมาชิกในกลุ่ม
12.ที่อยู่ของกลุ่มหรือ url ของกลุ่ม (หากยาวมากให้แก้ไขใหม่ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง)
13.กดเพื่อตั้งค่า กลุ่มใหม่
14.เลือก  แก้ไขการตั้งค่ากลุ่ม15.ชื่อกลุ่ม หากต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่
16.ตั้งค่าที่อยู่ของกลุ่มใหม่ เพื่อให้สั้นลงและมีความหมาย
 เช่น  https://www.facebook.com/groups/cloud.ictedusrru/
17.ระบุ คำอธิบายของกลุ่ม
18.ระบุ คำค้น คำสำคัญ
19.หากแก้ไขเรียบร้อยกดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการแก้ไขกลุ่มใหม่

20.การเพิ่มสมาชิกเข้าในกลุ่ม คือ ป้อนชื่อ Facebook ของเพื่อนเพื่อเพิ่มเข้ากลุ่ม
21.รายชื่อเพื่อนที่ต้องการ Add เข้ากลุ่ม------เสร็จเรียบร้อย สำหรับการประยุกต์ใช้ Facebook Group เพื่อการศึกษาครับ ---------------