วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาคเรียน 2/2560

#แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ
   ขอยินดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมใหม่ ในปีการศึกษา 2/2560 สำหรับนักศึกษที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ครับ
 
1) กิจกรรมเข้าบทเรียนโมบายเลิร์นิ่งด้วย schoology
-ศึกษาวิธีการใช้สมัครเรียนออนไลน์
ตามลิ้งก์นี้ http://goo.gl/qQP4kP
ให้กรอกรหัสรายวิชา Access Code คือ X4H75-MBS4K
2) เมื่อเรียนในรายวิชาแล้วให้เปลี่ยนข้อมูล Profile ปัจจุบัน 
จากนั้นเข้่าทำกิจกรรมที่ 1 (6 พ.ย.60)-เข้าสู่ระบบออนไลน์

Facebook Group รายวิชา
วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา
ชื่อกลุ่ม : 2/60=การสอนคอมฯระดับประถม
ตามลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/260teachingcom/
หรือไปที่ไลน์แล้ว Scan QR-Code ด้านล่างนี้


#‎แนะนำผู้สอน‬
สังกัดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com , somkiet@srru.ac.th
Tel+Line : 081 879 4742
รายละเอียดตามลิ้งนี้ครับ