วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

การสมัครเข้าเรียนระบบ e-Larning SRRU ด้วย Moodle

การสมัครเข้าเรียนระบบ e-Larning ด้วย Moodle ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สวัสดี ครับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
   สำหรับระบบ e-Learning ในปัจจุบันมากอยู่มากมายไม่ว่า จะเป็น edmodo,schoology ซึ่งเป็นของฟรี LMS ผู้สอนสามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ลงในระบบได้เลย ส่วนในบทความนี้จะแนะนำการใช้ e-Learning ด้วย Moodle ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการใช้งรานห้องเรียนแบบเสมือนจริง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนครับ

ขั้นตอนการสมัคร เริ่มดำเนินการต่อไปนี้
1.การเข้าใช้งาน e-Learning
  1.1.เข้าผ่านเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  --->  http://www.srru.ac.th/


 1.2   อีเลิร์นิ่งมหาวิทยาลัย  หรือเข้าโดยตรง http://e-learning.srru.ac.th/ 

*** เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบ e-Learning จะแสดงตามภาพด้านล่างนี้
2.กดปุ่ม  เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Learning@SRRU2014


*** สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้เรียนยังไม่ได้เคยเข้าระบบให้สมัคร  สมัครเป็นสมาชิก 
ส่วนผู้ที่เคยสมัครในระบบแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบให้ป้อน (ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เข้าใช้งานได้เลยครับ) 
3.กดปุ่ม สมัครเป็นสมาชิก เพื่อขอใช้งานในระบบ e-Learning


*** เมื่อเราเลือกสมัครเป็นสมาชิก จะแสดงหน้าจอตามภาพ
สร้าง username และ password ใหม่

4.ชื่อผู้ใช้  :  รหัสประจำตัวนศ. 11 หลักเช่น 54191860336

5.รหัสผ่าน : ตั้งเองควรมีตัวอักษรกับตัวเลขผสมกัน หรือ ตั้งตามอาจารย์แจ้ง(ชื่อวิชาผสมกับSectionที่เรียน)
  เช่น Itsec15+

6.อีเมล :   ให้สมัครด้วยอีเมล์ Gmail.com
 ใส่อีเมลอีกครั้ง  : ให้สมัครด้วยอีเมล์ Gmail.com
เช่น 54191860336@gmail.com

7.ชื่อ : รหัสประจำตัว+Section  เช่น  (5xxxxxxxxxxx_inno17)
*** ต้องระบุ Section ด้านหลังชื่อให้ชัดเจน *** 

8.นามสกุล : ชื่อ-นามสกุลจริง  เช่น อมรรัตน์  บุญล้อม
9.จังหวัด :  จังหวัดตามที่อยู่นศ.
10.ประเทศ : Thailand 
11.กดปุ่ม [สร้าง Account ใหม่]  เพื่อสร้างสมาชิกเข้าบทเรียน e-Learning ครับ
*** หลังจากสมัครในระบบเรียบร้อยให้ยืนยันทางอีเมล์ -การยืนยันผู้ใช้(ผ่านอีเมล์ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น