วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

การใช้งานกระดานข่าว (Web board) e-Learning SRRU @2014

สวัสดีครับ
   เมื่อเราเริ่มใช้งานระบบ e-learning มีหลากหลายกิจกรรมที่ผู้สอนได้มอบหมายการทำงานในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  สำหรับกระดานข่าว (Web Board)  เป็นอีกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย และสามารถเปิดช่องทางให้ผู้เรียนได้ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ ทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอนในคนละเวลาเดียวกัน

ขั้นตอนการใช้กระดานข่าว(Web Board) มีดังนี้
1. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ  
2. ป้อน  :  ชื่อผู้ใช้
3. ป้อน :   รหัสผ่าน
4. กดปุ่ม เข้าใช้งาน  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


หลังจากเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะแสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน 

*** ห้องสนทนา(Chat) ออนไลน์ในรายวิชา คือ การสนทนากลุ่มในเวลาเดียวกัน
5. เลือกหัวข้อ กระดานข่าว(web board)
6. แสดง [ ชื่อหัวข้อกระดานข่าว (Web board ) ]
7. แสดง  [ รายละเอียดคำแนะนำ หรืออธิบาย ]
8. เมื่ออ่านคำแนะนำ คำชี้แจง เรียบร้อยให้กดปุ่ม [ ตั้งกระทู้ ] เพื่อตั้งหัวข้อที่ต้องการถาม-ตอบ

9.แสดง  หัวข้อที่ต้องการตั้งกระทู้
10.แสดง รายละเอียดที่ต้องการตอบกระทู้
11.*** หากต้องการแนบไฟล์ กดปุ่ม แนบ
12. เมื่อระบุข้อมูลต่างๆ เรียบร้อย กดปุ่ม  [ โพสต์ลงกระดานเสวนา ]


13.แสดง [ หัวข้อที่ตั้งกระทู้ใหม่ ]
14. แสดง [ ชื่อคนที่ตั้งกระทู้ ]15.แสดง รายละเอียดของกระดานข่าว
16.กดปุ่ม [ แก้ไข ] คือต้องการแก้ไข
17.กดปุ่ม [ ลบ ] คือการลบกระทู้นี้
18.กดปุ่ม [ ตอบ ] คือตอบกระทู้นี้


*** การใช้งานกระดานข่าว Web board มีหลายกหลายเทคนิควิธี ซึ่งมีการใช้งานที่ง่าย และศึกษาได้ด้วยตนเอง และเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน ได้ด้วยดีครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น