วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

การสมัครเข้าเรียน Enroll ในรายวิชา

สวัสดีครับ
  หลังจากที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และยืนยันบัญชีผู้ัใช้ เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปให้ผู้เรียนเลือกสมัครรายวิชาที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้ โดยขอรหัสเข้าเรียนในรายวิชาและ Section ที่ผู้สอน

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Enroll รายวิชา มีดังนี้
1. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
2. ป้อน  :  ชื่อผู้ใช้
3. ป้อน :   รหัสผ่าน
4. กดปุ่ม เข้าใช้งาน  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

*** หลังจากเข้าสู่ระบบได้ ให้เลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อสมัครเข้าเรียน
5.เลือกชื่อผู้สอน

6.เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนในระบบ e-Learning

  *** รหัสเข้าสมัครเรียนรายวิชา ติดต่อเข้าขอให้ Facebook กลุ่มของรายวิชานั้นๆๆ ***

ภาคเรียนที่ 1/2558
http://e-learning.srru.ac.th/course/index.php?categoryid=36

-การสมัครสมาชิก Moodle   | -การยืนยันผู้ใช้(ผ่านอีเมล์)  | -การขอสมัครเข้าเรียน(Enroll)
การแก้ไข Profile(ข้อมูลส่วนตัว) | การใช้งานกระดานข่าว (Web board)  | การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Take Quiz)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น