วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

การแก้ไข Profile(ข้อมูลส่วนตัว) ผู้เรียนใน e-Learning SRRU@2014

สวัสดีครับ
  เมื่อเราสมัครเข้าบทเรียนเรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งที่ต้องทำคือการปรับแก้ไข Profile เพื่อใส่รูปภาพประจำตัว การแก้ไขชื่อ-นามสกุล และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบ

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว Profiles มีดังนี้
1. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ  
2. ป้อน  :  ชื่อผู้ใช้
3. ป้อน :   รหัสผ่าน
4. กดปุ่ม เข้าใช้งาน  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


*** หลังจากเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะแสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน
5. กดปุ่ม [ ชื่อผูู้ใช้ระบบ ]
6. เลื่อนลง เลือก  [ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]
7. กด [ ทั่วไป ]  เพื่อย่อ/ขยายแทบเมนูย่อย ต่างๆ
8. กด [ Collapse all ] เพื่อย่อเมนูทั้งหมด หรือ กด [ Expand all ] เพื่อขยายเมนูทั้งหมด
9. ช่องรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ไข
10. เมนูย่อย เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ ส่งข้อความต่างๆ11.การแก้ไขรูปภาพประจำตัว กดเมนู  [ User picture ]
12. กดปุ่ม เลือกไฟล์
13. ระบุ คำบรรยายภาพประจำตัว


14. เลือก  [ Upload a file ]
15. เลือก Attachement  [  เรียกดู ]
16. เมื่อได้รูปภาพที่ต้องการ เลือก [ Upload this file ]17. กดเลือก รูปภาพประจำตัว
18. ไฟล์รูปภาพที่เลือก เพื่อแก้ไขรูปภาพประจำตัวใหม่
19. รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม หากต้องการระบุ
20. เมื่อปรับตั้งค่าได้ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม  [ อัพเดทประวัติ ] เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล

*** เมื่อเราดำเนินการอัพเดทประวัติส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
21. แสดง  ชื่อ-นามสกุล ที่แก้ไขล่าสุด
22. แสดง รูปภาพประจำตัว
23. แสดง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ลงทะเบียนเรียนในระบบ e-Learning
24. แสดง วัน เวลา ที่แก้ไขล่าสุด

*** เรียบร้อยดีครับ สำหรับการแก้ไข Profile (ข้อมุลส่วนตัว) เพื่อจะได้ทราบข้อมูลของผู้เรียน ดังนั้นควรเลือกรูปที่เป็นปัจจุบัน และไม่สวมแว่นตาดำ หรือ ในมุมมองที่มองไม่ชัด ครับ  ***

-การสมัครสมาชิก Moodle   | -การยืนยันผู้ใช้(ผ่านอีเมล์)  | -การขอสมัครเข้าเรียน(Enroll)
การแก้ไข Profile(ข้อมูลส่วนตัว) | การใช้งานกระดานข่าว (Web board)  | การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Take Quiz)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น